GDPR i PostNord

General Data Protection Regulation[*] (GDPR) er en EU-forordning, der i maj 2018 træder i kraft som lov. GDPR erstatter den nuværende nationale lovgivning på området (f.eks. Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven) i Danmark).

Som eksempler på større ændringer i den nye lov kan nævnes øgede krav til dokumentation, processer og informationssikkerhed samt indførelse af en databeskyttelsesrådgiver (DPO, Data Protection Officer).

PostNord har derfor siden 2016 haft et GDPR-program, der omfatter de berørte områder inden for f.eks. HR, salg, indkøb og IT.

Læs mere om PostNords GDPR-program