Dansk Metals digitale afstemninger blev en succes

Hvad gør man, når antallet af medlemmer i en organisation stiger, men deres engagement daler? Den udfordring stod fagforbundet Dansk Metal over for.

DanskMetal2_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Organisationen

Dansk Metal er en fagforening for personer, der arbejder med teknik og mekanik. Op til årsskiftet 2013/2014 havde man 111.000 medlemmer.

Udfordringen

Antallet af medlemmer, der stemte til de faglige afstemninger, var for nedadgående. I 2012 var fagforbundet nede på et niveau med under 25 procent, der stemte.
For at vende den negative trend, bestemte man sig for at iværksætte en kommunikationsindsats op til afstemningen i 2014. Målet var, at være bedre til at nå ud med information om afstemningen, og at få flere medlemmer til at stemme.

Løsningen

Et år inden den kommende afstemning analyserede Dansk Metal sin medlemsdatabase og opdelte medlemmerne i forskellige målgrupper. Disse var blandt andet baseret på alder, antal aktive år, kollektivaftaletilhørsforhold samt bopælsområde. Tidligere afstemninger havde nemlig vist, at den kommunikation, som fungerede godt på Bornholm, fungerede knap så godt i København.
– Ved at få en større forståelse af forskellighederne blandt vores medlemmer, kunne vi finde frem til forskellige metoder, at nå de forskellige målgrupper på. Der er stor forskel på livsstilen hos en person, der har arbejdet et helt arbejdsliv og en person, som lige er kommet ud på arbejdsmarkedet, siger Anders Laubjerg, repræsentant fra Dansk Metal. Op til valget udsendte Dansk Metal derfor 80.000 stemmesedler med posten og supplerede med digitale stemmesedler.
– Vores medlemmer kunne stemme direkte på vores hjemmeside, med en sms eller med en e-mail via et link. Onlinesatsningen gjorde det muligt for alle medlemmer at følge afstemningen døgnet rundt, hvilket også var noget nyt. De, der ønskede det, kunne også afgive deres stemme hos en af Dansk Metals 1.200 tillidsrepræsentanter. Disse var fordelt i de forskellige regioner og inden for forskellige fagområder. Hos tillidsrepræsentanterne kunne medlemmerne identificere sig ved hjælp af et plastikkort og afgive deres stemme ved at repræsentanten scannede en QR-kode.
– Selve valgkampagnen pågik i 17 dage. Tillidsrepræsentanterne gjorde det nemmere for medlemmerne at stemme, hvor og når det passede dem bedst – på arbejde, i fritiden eller i weekenden. Tillidsrepræsentanterne blev også en personlig kontakt, man kunne stille spørgsmål til, siger Anders Laubjerg.

Resultatet

Stemmeresultatet viste, at satsningen var en succes. Den generelle stemmeprocent blev fordoblet sammenlignet med tidligere år. Blandt de yngste medlemmer under 30 år voksede andelen med hele 116 procent.
En anden forandring fra tidligere afstemninger var, at kun 25 procent af stemmerne blev afgivet i brevform, sammenlignet med 40 procent ved afstemningen to år tidligere.

Fremtiden

– Vi vil fortsætte med at sende afstemningsinformation ud med brev. Men mange af vores medlemmer mellem 20 og 30 år åbner ikke brevet; det fik vi at vide, da vi ringede rundt. De unge medlemmer bruger andre kanaler som fx e-mail og Facebook.
– Det var også interessant at se, at hele 25 procent af dem, der stemte digitalt, valgte at gøre det via en tillidsrepræsentant. Det viser, hvor vigtigt det menneskelige møde er i en afstemningsproces, siger Anders Laubjerg.