Et vellykket valg for Pensam

Pensam_Trine_Gammelgaard_Stuhr_02_Stralfors_VNN_875x580.jpg

Virksomheden

PenSam blev dannet i 1986. Dengang som et administrativt samarbejde mellem fire pensionsfonde for offentligt ansatte lønmodtagere. Siden da er PenSam vokset med flere forretningsområder, og i dag har over 360.000 danskere en pensionsordning, en bankkonto eller en forsikring her.

Udfordringen

Det første samlede valg i PenSams historie blev afholdt i perioden 2011/2012. Otte medlemsgrupper var blevet til fem, og alle repræsentanter skulle vælges samtidig; noget, som viste sig ikke at være helt nemt. Hver medlemsgruppe har et antal repræsentanter i en række valgkredse. Antallet varierer mellem ti og 220 repræsentanter og fem og 34 valgkredse. PenSam havde behov for en teknisk løsning, der kunne håndtere de forskellige forudsætninger. Desuden var målet at få så mange som muligt til at engagere sig og kandidere til valget.

Løsningen

PenSam havde bestemt sig for at gennemføre hele valget elektronisk, men fik det råd af PostNord Strålfors også samtidig at sende et brev. Et godt råd, skulle det vise sig. Dels fungerede udsendelsen med information og klistermærker med forskellige opfordringer til at engagere sig særdeles godt med hensyn til at lokke kandidater frem. Dels valgte langt over halvdelen af de, der stemte, at stemme ved hjælp af den valgseddel, der blev sendt med posten i stedet for over nettet.
Strålfors lavede kampagnesiden til valget, som i virkeligheden var helt adskilt fra PenSams normale webside, men som havde præcis samme udseende og funktionsmåde, for at der ikke skulle opstå forvirring hos de besøgende.

Resultatet

Valget blev en succes.
– Der var opstillet 956 kandidater, og det var langt flere, end vi havde forventet, siger Trine Gammelgaard Stuhr, ledelsessupportchef med ansvar for valget. I 68 af de 84 valgkredse blev der kamp om pladserne – noget, som man aldrig tidligere havde oplevet hos PenSam.
– Det var vi helt vildt glade for, siger Trine Gammelgaard Stuhr. I forbindelse med udsendelse af information om valget fremgik det også klart og tydeligt for PenSams pensionskunder, hvilken medlemsgruppe de tilhørte. Valget resulterede også i, at repræsentanternes gennemsnitsalder faldt med flere år, og at der blev valgt flere kvinder ind end tidligere.

Fremtiden

Når næste valg skal afholdes, vil PenSams medlemmer automatisk blive opstillet som repræsentanter i den kommune, hvor de arbejder, i stedet for i den kommune, hvor de bor. Det er noget, som det ikke var muligt at gøre første gang, fordi den information helt enkelt ikke fandtes i PenSams system. Når der om nogle år skal afholdes et nyt valg, er størstedelen af arbejdet allerede gjort.
– Så ved vi præcis, hvad og hvordan vi skal gøre, siger Trine Gammelgaard Stuhr.